Всички теми

+

Мисля, че това е безопасно. Защото

Това е опасно. Защото

ПОСЛЕДНА

Да, за 26 % № 74 %

Имам вече сте купили един iPhone 6s (плюс)?

38 % да № 62 %

Портфейла си или мобилния си телефон, които един ще по-скоро губи?

40 % да 60 % №

Кой грижи повече когато сте загубили вашия телефон, телефон или телефон данни?

Топ