Общи условия

Общи условия

Wondershare софтуер Ко ООД and неговото дъщерно Wondershare софтуер (хонконгската) Ко ООД прави информация и продукти, достъпни за вас на този сайт, при спазване на следните правила и условия. Чрез достъпа до този сайт Вие се съгласявате с тези правила и условия. Wondershare си запазва правото да търси всички средства в закона и в собствения капитал за всяко нарушение на тези правила и условия.

Никакви права не изрично предоставени, са запазени.

Там са присъщи опасности при използването на софтуер за изтегляне в интернет, както и Wondershare софтуер с настоящото admonishes да сте сигурни, че напълно разбирате всички рискове, преди да изтеглите някоя от софтуер (включително без ограничение, потенциалните инфекция на вашата система от компютърни вируси и загуба на данни). Вие сте единствено отговорни за адекватна защита и резервно копие на данните и оборудването, използвано във връзка с някоя от софтуера.

Изображения: Всички лога, изпръсквам екрани, горни колонтитули на страница, изображения и графики, показани на този сайт са търговски марки, търговски марки или търговски рокля (колективно, "марки") на Wondershare или лицензодатели трети лица... Освен както е изрично разрешено тук, използване, копиране, предаване, показване, изменение или разпространение белези във всякаква форма или по всякакъв начин без изричното писмено разрешение на Wondershare е забранено и може да наруши авторски права, търговска марка, поверителност или други закони на Китай.

Обезщетение: Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и задръжте wondershare, неговите филиали и техните служители, директори, агенти и служители безвредни от и срещу всякакви искове, загуби, щети, задължения, разходи и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от или свързани с вашето потребителско съдържание, използването на сайта, или нарушение на някое от тези условия.

Обратна връзка: Всякакви коментари или материали изпратени до Wondershare софтуер, включително без ограничение за обратна връзка, като въпроси, коментари, предложения или Сродна информация относно софтуера, този уебсайт или всякакви други продукти, програми или услуги на Wondershare софтуер ("обратна връзка"), се считат за неповерителни. Wondershare софтуер няма задължението от всякакъв вид по отношение на такава обратна връзка и има право да възпроизвежда, употреба, не разкриват, проявяват, показване, трансформира, създаване на производни произведения и разпространяване на обратната връзка на други хора без ограничение и е свободен да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в такава обратна връзка за всякакви цели било, включително, но не се ограничават до разработване , производство и маркетинг на продукти, включващи такава обратна връзка.

РЕПРОДУКЦИИ: Всеки упълномощен репродукции на всяка информация, съдържаща се в него трябва да включват авторските права, търговски марки или други патентовани легендите на Wondershare софтуер, на всяко копие на материали, направени от вас. Лицензът за софтуер и използването на този сайт се урежда от законите на Китай и законите на вашата страна.

Авторско право: Авторското право в този сайт (включително без ограничение, текст, графики, лога, звуци и софтуер) е собственост и лицензирани от Wondershare софтуер Ко ООД Всички материали, съдържащи се в този сайт са защитени от китайски и международни авторското право и може да не се копират, възпроизведени, разпределени, предава, показва, публикувани адаптирани, или третират във всякаква форма или по някакъв начин или във всяка една медия без предварителното писмено разрешение на Wondershare софтуер Ко ООД Вие може да не променят или премахване на авторски или други известие от копия на съдържанието.

Търговска марка: Wondershare е търговска марка на Wondershare софтуер Ко, ООД и правно защитени от закона. Тя може да се използва само с предварителното писмено разрешение на Wondershare софтуер Ко ООД във всеки конкретен случай. Използването на Wondershare марка за търговски цели без предварително писмено разрешение на Wondershare ще представлява нарушение на търговски марки и нелоялна конкуренция в нарушение на закона.

За всякакви въпроси моля, въведете нашия Център за обслужване на клиенти за помощ. Благодаря.

Топ