Лицензионно споразумение с краен потребител

Лицензионно споразумение с краен потребител

Това е юридическо споразумение между вас, крайният потребител и Wondershare софтуер Ко, ООД и нейните дъщерни Wondershare софтуер (хонконгската) Ко, ООД, разработчик на програмата ("Wondershare") разработчик на програмата ("Wondershare") по отношение на използването на Wondershare продукти ("софтуер"). Чрез инсталирането на софтуера, вие се съгласявате да бъдат обвързани с условията на настоящото споразумение.

1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ
Wondershare с настоящото предоставя на вас (физическо лице) отменяем, личен, неизключително и непрехвърляемо право да инсталирате и активирате софтуера на два отделни компютъра единствено за ваша лична и некомерсиална употреба, освен ако не сте закупили търговски лиценз от Wondershare. Този софтуер за споделяне с други лица, или позволява на други лица, за да видите съдържанието на този софтуер, е в нарушение на този лиценз. Вие не може да направи на софтуера в мрежата, или по някакъв начин предоставя софтуера на множество потребители, освен ако първо сте закупили поне многопотребителски лиценз от Wondershare.

2. АВТОРСКО ПРАВО
Софтуерът е собственост на Wondershare и защитени от Закона за авторското право и международните договори за авторското право. Не може да премахнете или прикрива някакви бележки за собственост, етикети или марки от софтуера.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Не може, и вие може да не позволи на други да (а) обратната инженер, декомпилирате, декодиране, заклеймявам, разглобяват или по някакъв начин получите изходния код на софтуера; (б) промените, разпространявате или създавате производни продукти от софтуера; (в) копие (с изключение на едно резервно копие), разпространение, публично показване, предаване, продаваме, наем, лизинг или по някакъв начин използват софтуера.

4. ПОКРИВАНЕ НА CD.
Възпроизвеждането и разпространението на Wondershare софтуер (оценяване копие) в различни обхващат компактдискове, публикувани от асоциираните списания са разрешени. Въпреки това копие на списание с CD се изисква да бъдат изпратени на Wondershare софтуер.

5. МАНДАТ
Този лиценз е в сила до прекратяването му. Вие може да го прекрати по всяко време чрез унищожаване на софтуера, както и всички копия. Този лиценз също ще прекрати, ако успеете да отговарят на всеки термин или състоянието на настоящото споразумение. При такова прекратяване Вие се съгласявате да унищожи на софтуера, както и всички копия.

6. НИКАКВИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ.
WONDERSHARE СОФТУЕР НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ СОФТУЕРЪТ Е БЕЗ ГРЕШКИ. WONDERSHARE СОФТУЕР ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОФТУЕРА, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО НЕ САМО ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА НА ТРЕТИ СТРАНИ. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ТОВА КОЛКО ДЪЛГО КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ, ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНИ ПОВРЕДИ, ТАКА ЧЕ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ ВАЖАТ ЗА ВАС. ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА КОНКРЕТНИ ЗАКОННИ ПРАВА И СЪЩО ТАКА МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДРУГИ ПРАВА, КОИТО ВАРИРАТ ОТ ЮРИСДИКЦИИ.

7. КЛАУЗИ.
В случай на инвалидност на всяка разпоредба на този лиценз страните се споразумяват, че такива недействителността не засяга валидността на останалите части на този лиценз.

8. НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОСВЕНИ ЩЕТИ.
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ WONDERSHARE СОФТУЕР ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ Е ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ЗА ВСЯКАКВИ КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА, ДОРИ АКО WONDERSHARE СОФТУЕР Е БИЛ ПРЕДУПРЕДЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. В НЕ СЛУЧАЙ ЩЕ WONDERSHARE СОФТУЕР ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЕКИ ИСК НЕЗАВИСИМО ДАЛИ В ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ДРУГА ТЕОРИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА, НАДВИШАВА ЛИЦЕНЗИОННИ ТАКСИ ПЛАТЕНИ ОТ ВАС, АКО ИМА ТАКИВА.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЧРЕЗ ИНСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕРА, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ И РАЗБРАЛИ ПРЕДЕН ПЛАН СТАВА И ЧЕ ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СЕ ОБВЪРЖЕ С НЕГОВИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ. ВИЕ СЪЩО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ Е ПЪЛЕН И ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ИЗЯВЛЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ И ЗАМЕСТВА ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИ ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, УСТНИ ИЛИ ПИСМЕНИ И ВСИЧКИ ДРУГИ КОМУНИКАЦИИ МЕЖДУ СТРАНИТЕ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЛИЦЕНЗА, ОПИСАНИ ТУК.

Топ